Báo cáo:Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty nội thật Hoàng Lâm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề nguyên vật liệu
Đề Tài : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty nội thật  Hoàng Lâm

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, công cuộc đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên
tất cả các phương diện kinh tế, văn hóa và xã hội. Nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển tốt với nhịp độ tăng trưởng vững chắc,
khắc phục và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội. Do đó, uy tín và vị thế của Việt nam ngày càng được nâng cao trên trường
quốc tế. Lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.
Thực hiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi
mới các doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc. Sau những năm đổi mới
nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với các doanh nghiệp nước ta hiện
nay, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì buộc phải giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao mẫu mã
và chất lượng sản phẩm, sử dụng yếu tố đầu vào một cách hợp lý và có hiệu quả.
Trong hàng loạt các chính sách kinh tế mới của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò quan trọng phải kể đến sự đổi mới về cơ chế quản
lý, nguyên tắc quản lý tài chính, về chế độ hạch toán kế toán và các luật thuế mới… đây là những nhân tố thúc đẩy sản xuất trong nước
ngày càng phát triển. Hạch toán kế toán ở các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh doanh, là công cụ quan trọng phục vụ điều hành và quản lý các
hoạt động trong các đơn vị, điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Để đáp ứng yêu cầu của c ơ chế quản lý kinh t ế mới hi ện nay,
hoàn thiện công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp là rất cấp thiết giúp doanh nghiệp có khả năng tự chủ về tài chính, về sản
xuất kinh doanh và đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn.

Quá quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm, em đã nhận thức được tầm quan trọng
của công tác hạch toán kế toán tại Công ty. Đặc biệt là công tác hạch toán kế toán nguyên v ật li ệu. Thấy đ ược t ầm quan tr ọng c ủa
nguyên vật liệu trong sản xuất nên trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm em đã chọn đề tại: “Tổ chức công
tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên vật liệu.

Báo cáo thực tập chuyên đề gồm 3 phần:

Chương I: Đặc điểm và tình hình chung tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm.
Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm.
Chương III: Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm.
Do thời gian và trình độ có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến của các thầy cô giáo và
các cán bộ nghiệp vụở Công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn ban quản lý, bộ phận kế toán Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm cùng Thạc sĩ Bùi Thị Chanh đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo.

 

download bao cao thuc tap Báo cáo:Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty nội thật  Hoàng Lâm

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Mr Dương – Công Ty Kế Toán Hà Nội – Đào tạo kế toán thực tế

Liên hệ tư vấn :  0988 332 093 

Website:  http://baocaothuctap.org/


Bài Viết Liên Quan: